Subsidies voor opleidingen infra
logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
Print deze pagina

Subsidies

Voor sommige opleidingen voor werkenden kunnen subsidies verkregen worden vanuit een Opleidings & Ontwikkelingsfonds van een betreffende branche.

STAP-budget

Op 1 maart 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen werken en niet-werkenden regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Vrijwel iedere burger met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan een persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen van maximaal € 1.000,- per jaar. Het STAP-budget wordt gebruikt om (een deel van) de kosten van een scholingsactiviteit te dekken. Ook EVC-trajecten vallen onder scholingsactiviteiten.

Meer informatie over het STAP-budget vind je hier.

Inkoopkader scholingsdiensten UWV

Deze subsidiemogelijkheid is bedoeld voor mensen waarbij het UWV een re-integratieverantwoordelijkheid heeft, bijvoorbeeld mensen met een WW, Wajong en AG uitkering. Voor al deze mensen geldt dat er de mogelijkheid is om een (volledig) nieuw beroep/functie aan te leren middels scholing. De beoogde beroepsrichting/beroep en/of functie staat vast.

Meer informatie over het Inkoopkader scholingsdiensten UWV vind je hier

Regeling regionale mobiliteitsteams SZW

Deze subsidie is bedoeld voor onder andere de inzet van (om)scholing en de inzet van instrumenten ten behoeve van de van-werk(loosheid) - naar-werk bemiddeling. 

Meer informatie over de Regeling regionale mobiliteitsteams SZW vind je hier.

Extra inzet op praktijkleren in het mbo SZW (alleen mogelijk bij OCW-erkende opleidingen)

Deze subsidie is bedoeld voor: werkenden en werkzoekenden die een praktijkverklaring, certificaat of diploma in de derde leerweg kunnen behalen door combinatie van werken in een leerbedrijf en het volgen van een deel van een mbo-opleiding.

Meer informatie over Extra inzet op praktijkleren in het mbo SZW vind je hier.

Subsidieregeling praktijkleren (BBL)

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.
Klik hier voor meer informatie en of u in aanmerking komt op.
Klik hier voor een berekening van de subsidie.


Individueel budget

Om werknemers gezond en gemotiveerd te laten werken, heeft iedere werknemer in de bouw & infra een individueel budget. Dit individuele budget kan bijvoorbeeld op latere leeftijd ingezet worden voor extra verlofdagen of het volgen van een extra opleiding. Een opleiding is belangrijk, want de tijd is voorbij dat iemand na het doorlopen van een beroepsopleiding jaren lang hetzelfde werk kan blijven doen. 

CAO Bouw & Infra - stimuleren scholing

Bedrijven vallend onder de CAO Bouw & Infra hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidie regeling scholing. Werknemers kunnen een diplomabonus van  € 2500,- bruto bij het behalen van een BBL 2-, BBL 3- of BBL 4-opleiding. Deze bonus wordt betaald vanuit het eigen vermogen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra. Hiermee wordt scholing gestimuleerd.

SLIM regeling (SZW)

(48 miljoen in 2021 en ook in de jaren daarna hetzelfde bedrag)

Mkb-bedrijven (individueel en samenwerkingsverbanden) kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het betreft hier activiteiten om scholings- en opleidingsbehoeften binnen een onderneming inzichtelijk te maken en het inrichten van initiatieven waardoor medewerkers hun kennis verder ontwikkelen zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschool. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een mbo opleiding in de derde leerweg. Van dinsdag 2 t/m woensdag 31 maart 2021 stond de aanvraagronde voor individuele bedrijven open. Vanaf 1 juni 2021 volgt een aanvraagronde voor samenwerkingsverbanden en later dit jaar een tweede aanvraagronde voor individuele bedrijven.

Meer informatie vind je hier.

Extra inzet op praktijkleren in het mbo (SZW)

(63 miljoen)

Werkenden en werkzoekenden kunnen met deze extra inzet een certificaat of diploma in de derde leerweg behalen door het combineren van werken binnen een leerbedrijf en het volgen van een deel van een mbo-opleiding. Deze extra inzet wordt opgezet in activiteiten binnen regionale mobiliteitsteams. Zij kunnen deze mbo-trajecten inkopen bij onderwijsinstellingen voor mensen die zich bij hun melden en waar deze trajecten passend voor zijn. Ook werkgevers die een erkend leerbedrijf zijn en waar de betreffende opleiding in de praktijk wordt vormgegeven kunnen aanspraak maken op een vergoeding vanuit de extra inzet. Hiervoor zal een aparte regeling worden opengesteld.

OOMT

OOMT is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Indien de werkgever is aangesloten bij OOMT en premie afdraagt, kan men in aanmerking komen voor subsidie. Op het moment van toetsing krijgt de deelnemer een aanmeldingsformulier, indien de deelnemer slaagt voor de toets start de subsidieaanvraag automatisch. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.  

Regeling omscholing naar krapteberoepen (EZK)

(37,5 miljoen in 2021)

Werkgevers in de techniek en ICT kunnen een subsidie van € 3.750,-  aanvragen als ze een nieuwe medewerker in dienst nemen. Betreft hier een tegemoetkoming in de scholingskosten. De kosten van het totale omscholingstraject moeten minimaal € 7.500,- bedragen. De overige kosten van het omscholingstraject moeten door de werkgever worden gefinancierd of o.a. via cofinanciering van O&O-fondsen. De nieuwe medewerker moet in het vorige beroep niet werkzaam zijn geweest in hetzelfde beroepssegment als waarbinnen het betreffende krapteberoep valt. 
De verwachting is dat de regeling in de zomer wordt opgesteld.
 

SOOB

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) biedt vaak een vergoeding voor de opleidingen en cursussen van SOMA Bedrijfsopleidingen. In veel gevallen moet er tussen de 0 tot 3 maanden voor aanvang van de cursus een subsidieaanvraag bij VTL/SOOB Subsidiepunt worden ingediend. Na afloop van het opleidingstraject dient de declaratie ingediend te worden. Klik hier voor meer informatie over deze regeling. Mailen kan naar VTL@SOOBsubsdiepunt.nl of telefonisch via 0900-1442.

A+O fonds overheid

Voor een aantal opleidingstrajecten kunt u als organisatie in aanmerking komen voor een subsidie. Vallend onder de betreffende cao, is deze subsidie afkomstig uit het A+O fonds en is dit een stimuleringsregeling. In het kader van deze regeling kan uw organisatie een subsidieaanvraag indienen. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u kijken op www.aeno.nl, www.aenowaterschappen.nl of www.aenoprovincies.nl.

Belastingdienst

De kosten voor uw opleiding zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting wanneer de opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep. Zo vallen de netto studiekosten aanzienlijk lager uit! Vind hier meer informatie.

Voor werkgevers geldt naast het feit van de opgedane kennis ook een aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar (bij bepaalde voorwaarden). Kosten voor studie en opleiding vallen onder de gerichte vrijstellingen van de Werkkostenregeling (WKR). Voor werkgevers zijn studiekosten 100% aftrekbaar. Goede redenen om te investeren in de ontwikkeling van een werknemer.

De subsidies worden jaarlijks vastgesteld door de subsidieverstrekker. Aan de getoonde subsidiepercentages kunnen geen rechten ontleend worden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Introductiefilm
SOMA Bedrijfsopleidingen

0:00 / 0:00

MEER INFO?
Voor vragen over de opleidingen of data kunt u altijd tijdens kantooruren bellen met het servicebureau

0341-499 450