Subsidies voor opleidingen infra
socialMediaClosedBlock
logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
Print deze pagina

Subsidies

Voor sommige opleidingen voor werkenden kunnen subsidies verkregen worden vanuit een Opleidings & Ontwikkelingsfonds van een betreffende branche.

STAP-budget

Op 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen werken en niet-werkenden regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Vrijwel iedere burger met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan een persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen van maximaal € 1.000,- per jaar. Het STAP-budget wordt gebruikt om (een deel van) de kosten van een scholingsactiviteit te dekken. Ook EVC-trajecten vallen onder scholingsactiviteiten.

Meer informatie over het STAP-budget vind je hier.

Inkoopkader scholingsdiensten UWV

Deze subsidiemogelijkheid is bedoeld voor mensen waarbij het UWV een re-integratieverantwoordelijkheid heeft, bijvoorbeeld mensen met een WW, Wajong en AG uitkering. Voor al deze mensen geldt dat er de mogelijkheid is om een (volledig) nieuw beroep/functie aan te leren middels scholing. De beoogde beroepsrichting/beroep en/of functie staat vast.

Meer informatie over het Inkoopkader scholingsdiensten UWV vind je hier

Regeling regionale mobiliteitsteams SZW

Deze subsidie is bedoeld voor onder andere de inzet van (om)scholing en de inzet van instrumenten ten behoeve van de van-werk(loosheid) - naar-werk bemiddeling. 

Meer informatie over de Regeling regionale mobiliteitsteams SZW vind je hier.

Extra inzet op praktijkleren in het mbo SZW (alleen mogelijk bij OCW-erkende opleidingen)

Deze subsidie is bedoeld voor: werkenden en werkzoekenden die een praktijkverklaring, certificaat of diploma in de derde leerweg kunnen behalen door combinatie van werken in een leerbedrijf en het volgen van een deel van een mbo-opleiding.

Meer informatie over Extra inzet op praktijkleren in het mbo SZW vind je hier.

Subsidieregeling praktijkleren (BBL)

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.
Klik hier voor meer informatie en of u in aanmerking komt op.
Klik hier voor een berekening van de subsidie.


Individueel budget

Om werknemers gezond en gemotiveerd te laten werken, heeft iedere werknemer in de bouw & infra een individueel budget. Dit individuele budget kan bijvoorbeeld op latere leeftijd ingezet worden voor extra verlofdagen of het volgen van een extra opleiding. Een opleiding is belangrijk, want de tijd is voorbij dat iemand na het doorlopen van een beroepsopleiding jaren lang hetzelfde werk kan blijven doen.

Overgangsregeling individueel budget 

De overgangsregeling individueel budget is voor werknemers in de bouw & infra die een stap willen maken in hun loopbaan. Deze overgangsregeling geldt tot eind 2019. U kunt nu nog onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van deze regeling (met een maximum van € 1250,-). Voor meer informatie over deze regeling klik hier of bel 0341 - 499 299.

OOMT

OOMT is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Indien de werkgever is aangesloten bij OOMT en premie afdraagt, kan men in aanmerking komen voor subsidie. De vergoeding bedraagt € 75,- per deelnemer indien men slaagt voor de toets. Op het moment van toetsing krijgt de deelnemer een aanmeldingsformulier, indien de deelnemer slaagt voor de toets start de subsidieaanvraag automatisch. Informatie over deze regeling kunt u vinden op www.bksmobiel.nl of telefonisch via 030- 608 77 66.   

SOOB

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) biedt vaak een vergoeding voor de opleidingen en cursussen van SOMA Bedrijfsopleidingen. In veel gevallen moet er tussen de 0 tot 3 maanden voor aanvang van de cursus een subsidieaanvraag bij VTL/SOOB Subsidiepunt worden ingediend. Na afloop van het opleidingstraject dient de declaratie ingediend te worden. Informatie over deze regeling kunt u vinden op www.SOOBsubsidiepunt.nl. Mailen kan naar VTL@SOOBsubsdiepunt.nl of telefonisch via 0900-1442.

A+O fonds overheid

Voor een aantal opleidingstrajecten kunt u als organisatie in aanmerking komen voor een subsidie. Vallend onder de betreffende cao, is deze subsidie afkomstig uit het A+O fonds en is dit een stimuleringsregeling. In het kader van deze regeling kan uw organisatie een subsidieaanvraag indienen. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u kijken op www.aeno.nl, www.aenowaterschappen.nl of www.aenoprovincies.nl.

Belastingdienst

De kosten voor uw opleiding zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting wanneer de opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep. Zo vallen de netto studiekosten aanzienlijk lager uit! Vind hier meer informatie.

Voor werkgevers geldt naast het feit van de opgedane kennis ook een aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar (bij bepaalde voorwaarden). Kosten voor studie en opleiding vallen onder de gerichte vrijstellingen van de Werkkostenregeling (WKR). Voor werkgevers zijn studiekosten 100% aftrekbaar. Goede redenen om te investeren in de ontwikkeling van een werknemer.

De subsidies worden jaarlijks vastgesteld door de subsidieverstrekker. Aan de getoonde subsidiepercentages kunnen geen rechten ontleend worden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Introductiefilm
SOMA Bedrijfsopleidingen

0:00 / 0:00

MEER INFO?
Voor vragen over de opleidingen of data kunt u altijd tijdens kantooruren bellen met het servicebureau

0341-499 450