logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
Print deze pagina

Subsidies

Voor sommige opleidingen voor werkenden kunnen subsidies verkregen worden vanuit een Opleidings & Ontwikkelingsfonds van een betreffende branche.

STAP-budget

Tot aan 15 november 2023 konden werkenden en werkzoekenden elke 2 maanden een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie was te gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding bij SOMA Bedrijfsopleidingen. Deze regeling was vanuit de overheid ingesteld en inmiddels opgeheven. Zodra er een andere regeling voor in de plaats komt, zullen we dit op deze pagina kenbaar maken. 

Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Helpt u binnen uw bedrijf een werkzoekende of werkende die werkloos dreigt te worden met bij- of omscholing, of heeft u dit gedaan? Dan krijgt u mogelijk een tegemoetkoming in de kosten van het begeleiden. Deze subsidie geldt dus voor opleidingen waarbij de student een BPV doorloopt. U kunt tot maximaal € 2700,- ontvangen per deelnemer. De hoogte van het bedrag hangt mede af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding heeft gehad. Na afronding van de begeleiding kunt u de subsidie aanvragen. Dat kunt u doen voor meerdere deelnemers die u heeft begeleid. 

U dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een uitvoeringsorganisatie van verschillende ministeries. Er zijn verschillende rondes om de aanvraag in te dienen. Jaarlijks in december en in juni. De precieze data leest u op de website van RVO. Voor het indienen van de aanvraag heeft u o.a. E-herkenning nodig. 

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze subsidie is ook op de website Aanvraag subsidieregeling praktijkleren derde leerweg te vinden. 

Bouw & Infra Instroom en behoud vakkrachten

De komende jaren zijn er veel mensen nodig in de Bouw & Infra. Via zijinstroom kunnen nieuwe medewerkers gegenereerd worden. Als hier een opleiding voor nodig is, dan kan een tegemoetkoming in de scholingskosten worden aangevraagd bij Bouw & Infra Instroom en Behoud vakkrachten. Ook staan ze klaar voor persoonlijke oriëntatiebegeleiding en ontwikkeladvies op maat. In deze brochure lees je meer. 

SOOB

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) verstrekt subsidies om het volgen van opleidingen en cursussen te stimuleren in de bedrijfstak. SOMA Bedrijfsopleidingen is een gecertificeerd opleider en de volgende cursussen komen in aanmerking voor een subsidie:
Machinist Mobiele KraanMachinist Mobiele Torenkraan, Machinist Mobiele Torenkraan Applicatie, Machinist Vaste Torenkraan, Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie, Machinist Verreiker met Hijsfunctie, Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie. Ook als heropleiding en doorstroom!
Veiligheidscertificaat Heftruck 

Het is belangrijk om de aanvraag te doen bij SOOB voordat de cursus of opleiding begint. Per opleidingscategorie geldt een subsidieplafond. Zodra dit is bereikt, wordt er geen subsidie meer verstrekt. Dus vraag de subsidie zo snel mogelijk aan. Na afloop van het opleidingstraject dient de declaratie ingediend te worden. Kijk op de website van SOOB voor meer informatie over deze regeling.

Inkoopkader scholingsdiensten UWV

Deze subsidiemogelijkheid is bedoeld voor mensen waarbij het UWV een re-integratieverantwoordelijkheid heeft, bijvoorbeeld mensen met een WW, Wajong en AG uitkering. Voor al deze mensen geldt dat er de mogelijkheid is om een (volledig) nieuw beroep/functie aan te leren middels scholing. De beoogde beroepsrichting/beroep en/of functie staat vast.

Meer informatie voor bedrijven over het Inkoopkader scholingsdiensten UWV is hier te vinden. 

Regeling regionale mobiliteitsteams SZW

Deze subsidie is bedoeld voor onder andere de inzet van (om)scholing en de inzet van instrumenten ten behoeve van de van-werk(loosheid) - naar-werk bemiddeling. 

Meer informatie over de Regeling regionale mobiliteitsteams SZW vind je hier.

KVvTV Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap

Deze subsidie geldt voor de drie Noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe en is bedoeld voor scholing van huidig personeel, scholing van nieuw personeel en begeleiding van nieuw personeel. Meer informatie lees je op website van spt-noord of bekijk de mogelijkheden van subsidie op de KVvTV flyer.  

Extra inzet op praktijkleren in het mbo SZW (alleen mogelijk bij OCW-erkende opleidingen)

Deze subsidie is bedoeld voor: werkenden en werkzoekenden die een praktijkverklaring, certificaat of diploma in de derde leerweg kunnen behalen door combinatie van werken in een leerbedrijf en het volgen van een deel van een mbo-opleiding.

Meer informatie over Extra inzet op praktijkleren in het mbo SZW vind je hier.

Subsidieregeling praktijkleren (BBL)

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.
Klik hier voor meer informatie en of u in aanmerking komt op.
Klik hier voor een berekening van de subsidie.

Individueel budget

Om werknemers gezond en gemotiveerd te laten werken, heeft iedere werknemer in de bouw & infra een individueel budget. Dit individuele budget kan bijvoorbeeld op latere leeftijd ingezet worden voor extra verlofdagen of het volgen van een extra opleiding. Een opleiding is belangrijk, want de tijd is voorbij dat iemand na het doorlopen van een beroepsopleiding jaren lang hetzelfde werk kan blijven doen. 

CAO Bouw & Infra - stimuleren scholing

Bedrijven vallend onder de CAO Bouw & Infra hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidie regeling scholing. Werknemers kunnen een diplomabonus van  € 2500,- bruto bij het behalen van een BBL 2-, BBL 3- of BBL 4-opleiding. Deze bonus wordt betaald vanuit het eigen vermogen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra. Hiermee wordt scholing gestimuleerd.

SLIM regeling (SZW)

(48 miljoen in 2021 en ook in de jaren daarna hetzelfde bedrag)

Mkb-bedrijven (individueel en samenwerkingsverbanden) kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het betreft hier activiteiten om scholings- en opleidingsbehoeften binnen een onderneming inzichtelijk te maken en het inrichten van initiatieven waardoor medewerkers hun kennis verder ontwikkelen zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschool. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een mbo opleiding in de derde leerweg. Van dinsdag 2 t/m woensdag 31 maart 2021 stond de aanvraagronde voor individuele bedrijven open. Vanaf 1 juni 2021 volgt een aanvraagronde voor samenwerkingsverbanden en later dit jaar een tweede aanvraagronde voor individuele bedrijven.

Meer informatie vind je hier. 

OOMT

OOMT is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Indien de werkgever is aangesloten bij OOMT en premie afdraagt, kan men in aanmerking komen voor subsidie. Op het moment van toetsing krijgt de deelnemer een aanmeldingsformulier, indien de deelnemer slaagt voor de toets start de subsidieaanvraag automatisch. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.  

Subsidieregeling omscholing medewerkers

Tot en met donderdag 1 december 2022 kon subsidie aangevraagd worden voor omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek. Deze periode is nu voorbij. Wij blijven je graag informeren over (nieuwe) mogelijkheden en kansen m.b.t. subsidie.

Subsidie Waterbouw inzake Duurzame Inzetbaarheid

Tot aan 24 november 2024 kunnen medewerkers in de CAO Waterbouw een bedrag van maximaal € 1000 besteden die de werkgever bij de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (O&O-fonds Waterbouw) kan aanvragen. Het is onderdeel van de campagne duurzame inzetbaarheid. Inspiratie over de cursus, opleiding en/of training en de voorwaarden voor de subsidie, kan je lezen op de website www.gezondwerkenindewaterbouw.nl. Of bekijk hier de folder van Vereniging van Waterbouwers waarin de campagne wordt toegelicht. 

Belastingdienst

De kosten voor uw opleiding tot en met 2021 zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting wanneer de opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep. Zo vallen de netto studiekosten aanzienlijk lager uit! Per 1-1-2022 zijn de studiekosten niet meer aftrekbaar. Lees op de site van de Belastingdienst meer over aftrekposten en kortingen.

Voor werkgevers geldt naast het feit van de opgedane kennis ook een aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar (bij bepaalde voorwaarden). Kosten voor studie en opleiding vallen onder de gerichte vrijstellingen van de Werkkostenregeling (WKR). Voor werkgevers zijn studiekosten 100% aftrekbaar. Goede redenen om te investeren in de ontwikkeling van een werknemer.

De subsidies worden jaarlijks vastgesteld door de subsidieverstrekker. Aan de getoonde subsidiepercentages kunnen geen rechten ontleend worden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Introductiefilm
SOMA Bedrijfsopleidingen

0:00 / 0:00

MEER INFO?
Voor vragen over de opleidingen of data kunt u altijd tijdens kantooruren bellen met het servicebureau

0341-499 450