MVO
logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
Print deze pagina

CO2 Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van machines kan leiden tot onnodig veel milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten. Het is daarom belangrijk bedrijfsbrede bewustwording te creëren met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud. Door één van deze cursussen in-company uit te voeren behaald u het hoogste rendement met het traject waar de machinisten, uitvoerders, planning en directie allemaal een sleutelrol vervullen.

 

Wij bieden de volgende cursussen aan:

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

De ladder in het kort uitgelegd
Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.


Voordeel bij gunning

De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding.

Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een –fictieve- korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.
Bron: skao.nl
CO2 prestatieladder logo

Introductiefilm
SOMA Bedrijfsopleidingen

0:00 / 0:00

MEER INFO?
Voor vragen over de opleidingen of data kunt u altijd tijdens kantooruren bellen met het servicebureau

0341-499 450