logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      

Direct aanmelden
SOMA NIEUWS

Verloopt je certificaat in de COVID-19 periode?

apr 02, 2020

Tijdelijke dispensatie i.v.m. corona

Vanwege de bijzondere omstandigheden ten gevolge van de corona-uitbraak hebben diverse organisaties hun dispensatie regeling voor deelname aan een herhalingscursus tijdelijk aangepast. Wij hebben deze voor u in kaart gebracht.  
 

SOMA Bedrijfsopleidingen

Voor de certificaten uitgegeven door SOMA Bedrijfsopleidingen welke verlopen tussen 1 maart 2020 en 1 juni 2020 geldt een dispensatieregeling van 3 maanden. Voor vragen over de dispensatieregeling kunt u ook contact opnemen met ons servicebureau, telefoonnummer 0341 - 499 450.

NOGEPA

NOGEPA heeft aangekondigd de standaard dispensatie regeling tijdelijk aan te passen. Dit betreft vooralsnog certificaten die verlopen op of na 16 maart 2020.

Dit betekent dat alle NOGEPA-certificaten waarvan de geldigheid verliep op of na 16 maart 2020, verlengd geldig zullen zijn tot tenminste 1 september. Hetzelfde geldt voor certificaten waarvan eerder
ontvangen dispensatie verliep op of na 16 maart 2020.
  • Dispensatieaanvragen voor trainingen die na 1 juni verlopen, ontvangen weer dispensaties voor de normale termijn van 3 maanden.
  • Indien u in bezit bent van een NOGEPA dispensatiebrief die is afgegeven op of na 16 maart 2020, is de geldigheid van deze brief automatisch verlengd tot 1 september 2020 (dus er hoeft geen nieuwe dispensatieaanvraag te worden ingediend).

Refresher certificaat
De huidige dispensatie-regels staan toe dat medewerkers met een verlopen refresher certificaat tot 3 maanden na verloop hiervan toch de herhalingstraining mogen doen. Deze coulance wordt nu uitgebreid naar 5 maanden. De procedure voor het aanvragen van dispensatie blijft onveranderd.
 
Basis certificaat
Medewerkers waarvan het basis certificaat herhaald dient te worden, dienen dit binnen 2 maanden na verloop van hun certificaat te doen. Hierbij dient de dispensatieprocedure gevolgd te worden.
Vraag het formulier aan via info@somabedrijfsopleidingen.nl . Check de website van Nogepa voor actuele informatie.

TCVT dispensatie

Per 10-04-2020 heeft het Ministerie van SZW haar akkoord gegeven (via Staatscourant nr. 21417) om een tijdelijke vrijstelling af te geven i.v.m. Covid-19 voor houders van een Machinisten certificatie/registratie.
Standaard procedure bestaat uit, deze regeling is voor de meeste houders nog steeds van toepassing.
Deelname aan de 4 module van de Verplichte TCVT Bijscholing
• 1e bijscholingsperiode (deelname aan 2 modules) tussen uitgiftedatum en 36 maanden (3 jaar) van het certificaat / registraat
• 2e bijscholingsperiode (deelname aan 2 overige modules) na 36 maanden (3 jaar) en voor einddatum van het certificaat / registraat

Vrijstellingtermijn
Tijdelijke procedure bestaat voor houders die door Covid-19 virus niet op tijd kunnen deelnemen aan de 1e of 2e bijscholingsverplichting.
• 1e bijscholingsperiode (deelname aan 2 modules) tussen uitgiftedatum en 42 maanden (3,5 jaar) van het certificaat / registraat
Deze vrijstelling wordt alleen verleend indien de registratiehouder aantoont dat hij zich in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020 tijdig had aangemeld voor de bijscholing.
En moeten bij de trainer / opleider vragen om een schriftelijke verklaring van deze inschrijving.
• 2e bijscholingsperiode (deelname aan 2 overige modules), waarbij het certificaat / registraat verloopt tussen maart 2020 tot en met 30 juni 2020, krijgen de kans om deze 2e bijscholing voor 31 augustus 2020 alsnog te volgen.
Ook hier moet de houder bij de trainer / opleider vragen om een schriftelijke verklaring van deze inschrijving.
Vraag het formulier aan via info@somabedrijfsopleidingen.nl . Check de website van TCVT voor actuele informatie.
 

VCA

Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van evenementen, samenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers dan wel door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
Check de website van VCA voor actuele informatie.
 

Infrakwaliteit

Personen wiens certificaat van vakbekwaamheid (BRL 9101, BRL 9142 en BRL 9161.) verloopt, krijgen voor een periode van maximaal 3 maanden (nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysieke afstand houden, intrekt) respijt op hun geldigheidstermijn. Deze periode gaat met terugwerkende kracht in per 12 maart 2020. Het betreft hier de persoonscertificaten genoemd in de BRL 9101, BRL 9142 en BRL 9161.
Check de website van Infrakwaliteit voor actuele informatie.

CBR
In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot en met tenminste 28 april alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag). Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (code 95). Alle examens kunnen zodra dat weer kan kosteloos worden ingehaald. 
heck de website van CBR voor actuele informatie.


Vragen
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. 
dispensatie